Identiteit

Mijn identiteit, visie en missie

 

Na 58 jaren in mijn leven voel ik me vrij om te doen wat ik graag doe; ik voel me in mijn element als ik mensen kan ondersteunen, begeleiden, motiveren, inspireren. 

Ik doe het met passie en ik blijf sleutelen aan mijn compententies...

Studeren heb ik altijd graag gedaan: ik behaalde het diploma van onderwijzeres, van pedagoog (met psychologische en filosofische insteek) (Universiteit Gent) en ik ben gecertificeerd coach (Academie voor Coaching en Counselling).  Ik volgde opleidingen VSPWBalans (Centrum voor Agogische Vorming en Begeleiding) : leiden door vragen stellen (basis en gevorderden) , supervisie voor supervisoren .

Daarnaast heb ik heel wat bijscholingen gehad, geparticipeerd aan ontmoetingsdagen en interessante mensen gesproken zoals Rudy Vandamme en Daniel Offman, bekende namen in de coachingwereld.

Zelf gaf ik de supervisiemodules in de opleiding voor zorgcoördinatoren bij Balans VSPW.

En ik blijf lezen.... 

Mijn literatuurlijsten kan je vinden in mijn cursussen die ik ontwikkelde voor de Ondernemersschool.

 

Ik ben mede auteur van de publicate 'het GOL(L)D -concept', het Gericht Ondersteunen van de Leraar in het Leren omgaan met Diversiteit in de klas. Hogeschool Gent, Departement Lerarenopleiding i.s.m. Departement Sociaal- Agogisch Werk. Gent, 2011.

Dit is het resultaat van een driejarig Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO).

 

Het leven zelf maakte me een ervaringsdeskundige.  Ik worstelde zelf regelmatig met depressieve periodes wegens mijn genetische aanleg, ik ben ongewild kinderloos... 

Voor mensen die hier ook mee worstelen kan ik misschien iets betekenen. 

 

Roos